Teams Eugene Palmer played for

TestAustralia (1880-1886)
Main FCVictoria (1878/79-1894/95)
 Tasmania (1896/97)
Other FCAustralians (1880-1886)
 Australia (1880-1886)
 Australian XI (1880/81-1885/86)
 Smokers (1884)
 Melbourne Cricket Club's Australian XI (1886/87)
 Smokers (1886/87)
Victoria Premier CricketSt Kilda (1890/91-1892/93)
 South Melbourne (1894/95-1895/96)
MiscellaneousVictoria (1878/79-1889/90)
 South Melbourne (1878/79)
 Victoria XI (1879/80)
 Australians (1879/80-1886/87)
 North (1896/97-1898/99)
 Northern Tasmania Cricket Association (1898/99)