Teams Wahaj Aslam played for

Main FCLahore Ravi (2009/10)
Quaid-e-Azam TrophyLahore Ravi (2009/10)